Wat we doen


Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) is Europees leider op het gebied van Entertainment-Education for Social Change. Onze projecten zijn wetenschappelijk gefundeerd en richten zich op actuele maatschappelijke vraagstukken op het terrein van gezondheid, patiëntencommunicatie, duurzaamheid, sociale tolerantie en actief burgerschap. Sinds de oprichting in 1999 heeft het CMG een rijke variëteit aan mediaformats, communicatie-interventies en onderzoeksprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. We gebruiken daarbij entertainment media, storytelling en innovatieve communicatiemethoden om met name kwetsbare groepen te bereiken.

In onze projecten combineren we communicatiewetenschap met vernieuwende mediatoepassingen om met de hoogste kwaliteitsstandaard onze doelen te bereiken. We zijn flexibel en voelen ons thuis in verschillende professionele domeinen. Onze innovatieve projecten zijn wereldwijd bekend vanwege de unieke combinatie van nieuwe technologieën, communicatietechnieken en wetenschappelijk onderzoek. Voor onze opdrachtgevers en subsidiegevers zijn we een betrouwbare partner gebleken die prijswinnende interventies aflevert.

Onze expertise strekt zich uit van conceptidee tot projectontwikkeling, implementatie en onderzoek (zie het onderstaande model). Onze flexibiliteit is onze kracht. Wij zijn er van overtuigd dat de wisselwerking tussen onderzoek en uitvoering leidt tot een hoogst effectieve communicatiestrategie.

Ons beproefde CMG model: