Drs. Hester Hollemans

Programmamedewerker / Office manager
Hester Hollemans (Drs) is programmamedewerker bij het Centrum Media & Gezondheid (CMG). Zij heeft in 2008 haar studie Communicatiewetenschap bij de UvA met succes afgerond. Voor haar masterthesis ‘Lachen is Gezond’ deed ze onderzoek naar de werking van de Entertainment-Education strategie in een comedy serie. Sinds het afronden van haar studie is ze werkzaam bij het CMG en zet haar kennis en betrokkenheid in bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse media projecten zoals UP2U, Tips voor Scripts en Sound Effects.

Hester verzorgt regelmatig gastcolleges op hogescholen en universiteiten in het kader van de Entertainment-Education onderwijsmodulen die door het CMG voor diverse opleidingen zijn ontwikkeld. Daarnaast geeft zij de mediatraining Beeldend Werken bij het CMG. Onder haar begeleiding leren de deelnemers (bv projectleiders en onderzoekers) de basisvaardigheden die nodig zijn om zelfstandig een kort filmpje te produceren om hun ideeën te versterken, te verspreiden of nieuwe partners te interesseren voor samenwerking in projecten.
Terug naar het overzicht