Dialoog Kiembaanmodificatie

21 juni 2019
Met de komst van nieuwe technieken (waaronder CSISPR/CAS9) komt de reparatie van genetische ziekten snel dichterbij.  Maar wat vinden we daar eigenlijk van? Op initiatief van het Erfo Centrum  komt er een Maatschappelijke Dialoog Kiembaanmodificatie waarbij een breed scala aan doelgroepen en organisaties betrokken is.
 

De verwachting is dat op deze wijze alle burgers een kans krijgen zich een mening te vormen over gentechnologie. Het Centrum Media & Gezondheid werkt met het Erfo Centrum samen om deze dialoog vorm te geven. Roel Lutkenhaus voert onderzoek uit naar het identificeren en inzetten van een social influencer-strategie om de online discussie over het thema kiembaanmodificatie aan te jagen en de hieruit voortvloeiende discussies te monitoren. Een breed spectrum aan visies over dit onderwerp is essentieel voor een sterke dialoog, zodat mensen een autonome en gebalanceerde mening kunnen vormen over DNA-reparatie en kiembaanmodificatie. In oktober 2019 wordt de discussie afgetrapt onder de hashtag #DNA-dialoog.
Terug naar het nieuwsoverzicht