​Inleiding Positive Deviance bij GGD

17 september 2018
Op donderdag 6 september gaf het Centrum Media & Gezondheid een incompany training 'Inleiding in de Positive Deviance strategie’ bij ZeeBraLim - de samenwerkende GGD's uit Zeeland, Brabant en Limburg.
 

Een groep van 11 onderzoekers zijn getraind in de basisprincipes van de Positive Deviance methode; een innovatieve onderzoekbenadering die uitgaat van de wijsheid van een gemeenschap en van mensen die zélf, tegen alle verwachtingen in, al goede oplossingen voor problemen hebben gevonden. Hun gedrag is ‘positive’ omdat ze handelingen verrichten die positief uitpakken. En ze zijn ‘deviant’ omdat ze gedrag vertonen dat afwijkt van de norm.

Tijdens de ochtendtraining kregen de deelnemers een aantal inspirerende (inter)nationale voorbeelden te zien en na de lunch gingen ze in groepen aan de slag voor het maken van een eigen Positive Deviance-plan. De thema’s van de groepen liepen uiteen: van het terugdringen van obesitas in risicowijken, tot het treffen van  maatregelen zodat ouderen minder vaak vallen en het optimaliseren van de beschikbaarheid van de vrijwillige brandweer.

 “Het is een hele andere manier van kijken naar mijn data. Ik wil dat graag in mijn team inbrengen” (deelnemer)
Terug naar het nieuwsoverzicht