Rapport over vaccinatiebereidheid naar Tweede Kamer

28 juni 2018
Op 24 juni presenteerde het RIVM een rapport over de dalende vaccinatiegraad, een ontwikkeling die al enkele jaren plaatsvindt en ook in 2017 heeft doorgezet. Martine Bouman van het Centrum Media & Gezondheid maakte deel uit van een speciale adviescommissie vaccinatiebereidheid die vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief de mogelijke oorzaken in kaart bracht en aanbevelingen heeft gedaan. Het rapport ‘In gesprek over vaccinatie’ onder voorzitterschap van prof. dr. Erwin Seydel is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer.
 
 
In het rapport wordt onder andere ingegaan op de invloed van sociale media. Het Centrum Media & Gezondheid heeft digitale onderzoeksmethoden gebruikt om te analyseren hoe er op Twitter over vaccinatie gesproken wordt. De resultaten tonen aan dat er een hechte community ‘anti-vaxxers’ is, die zich afkeert van traditionele instituten en minder ontvankelijk is voor traditionele voorlichtingscampagnes. Opvallend is dat zorg- en communicatieprofessionals die laagdrempelig communiceren – bijvoorbeeld door eenvoudige taal te gebruiken en samen te werken met populaire media – beter in staat zijn deze sceptici te bereiken.
 
In het najaar neemt het ministerie van VWS een besluit over eventueel te treffen maatregelen.

Op de foto ontbreekt commissielid prof. dr. Klasien Horstman.
Terug naar het nieuwsoverzicht